Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg

18. Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward ja Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika