Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

18. Minder plaats voor het maatschappelijk middenveld (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Minder plaats voor het maatschappelijk middenveld (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid