Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg

18. Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward i Notis Marias.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności