Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg

18. Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia