Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk

20. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje řecké znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2014, 2015 a 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro stanovení postupů, jimiž by se operace s nefinančními smluvními stranami usazenými ve třetí zemi vyňaly z kapitálových požadavků pro riziko CVA (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systému posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelném na kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 25. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro pokračovací kojeneckou výživu (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

Rozhodnutí Komise vzít zpět tento akt v přenesené pravomoci:

- Zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)06261) ze dne 25. září 2017, kterým se opravuje španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Datum přijetí: 18. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: ITRE

Poslední aktualizace: 19. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí