Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg

20. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2017/86 (millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres) kreekakeelset versiooni (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa seoses 2014., 2015. ja 2016. aastal registreeritud uute sõiduautode massi muutumisega (EMPs kohaldatav tekst) (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad menetlusi kolmandas riigis asutatud finantssektoriväliste vastaspooltega tehtavate tehingute väljajätmiseks krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõudest (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 24. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus kohaldatava süsteemi kohta ehitustöödel kasutatavate ning inimeste kõrgelt kukkumist takistavate või seda peatavate ankurdusseadmete toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega) hispaaniakeelset teksti (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/127 seoses jätkupiimasegu valgusisalduse nõuetega (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 29. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Komisjoni otsus võtta tagasi järgmine delegeeritud õigusakt:

- Komisjoni 25. septembri 2017. aasta delegeeritud määruse (C(2017)06261), (millega parandatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega) hispaaniakeelset teksti) tagasivõtmine - (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Kättesaamise kuupäev: 18. jaanuar 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika