Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 7. veljače 2018. - Strasbourg

20. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o ispravku grčke jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. siječnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na promjenu mase novih osobnih automobila registriranih 2014., 2015. i 2016. (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. siječnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke za isključivanje transakcija s nefinancijskim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji iz kapitalnih zahtjeva za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 24. siječnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sidrenih naprava koje se upotrebljavaju za građevine i namijenjene su za sprečavanje pada osoba s visine ili za zaustavljanje pada s visine u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 25. siječnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o ispravku španjolske jezične verzije Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 812/2013 o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača vode, spremnika tople vode i kompleta koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. siječanj 2018.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU)2016/127 u vezi sa zahtjevima u pogledu bjelančevina za prijelaznu hranu za dojenčad (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. siječnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

Odluka Komisije o povlačenju sljedećeg delegiranog akta:

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije (C(2017)06261) od 25. rujna 2017. o ispravku španjolske jezične verzije delegirane uredbe Komisije (EU) br. 812/2013 o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača vode, spremnika tople vode i kompleta koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Dan primitka: 18. siječnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti