Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

20. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Griekse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/86 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Middellandse Zee (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de ontwikkeling betreft van de massa van de nieuwe personenauto's die in 2014, 2015 en 2016 zijn geregistreerd (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor procedures om transacties met in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartijen te ontheffen van het eigenvermogensvereiste voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende het toepasselijke systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van verankeringsvoorzieningen die in bouwwerken worden gebruikt en zijn bedoeld om te voorkomen dat personen van een hoogte vallen of om een val van een hoogte te stoppen op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Spaanse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie wat de vereisten met betrekking tot eiwit voor opvolgzuigelingenvoeding betreft (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Besluit van de Commissie betreffende de intrekking van de volgende gedelegeerde handeling:

- Intrekking van Gedelegeerde Verordening (C(2017)06261) van de Commissie van 25 september 2017 tot rectificatie van de Spaanse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Datum van ontvangst: 18 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid