Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg

20. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba greacă a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește evoluția masei autoturismelor noi înmatriculate în 2014, 2015 și 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile de excludere a tranzacțiilor cu contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță de la cerința de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 24 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Decizia delegată a Comisiei privind sistemul aplicabil la evaluarea și verificarea constanței performanței dispozitivelor de ancorare utilizate în lucrările de construcții pentru a împiedica căderea persoanelor de la înălțime sau pentru a opri căderea de la înălțime în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 25 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 al Comisiei în ceea ce privește cerințele referitoare la proteine pentru formulele de continuare (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

Decizie a Comisiei de retragere a următorului act delegat:

- Retragerea Regulamentului delegat (C(2017)06261) al Comisiei din 25 septembrie 2017 de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (C(2018)00234 - C(2017)06261 – 2017/2862(DEA))

Data primirii: 18 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ITRE

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate