Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg

21. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsibensolaar-S-metüüli, bensovindiflupüüri, bifentriini, biksafeeni, kloorantraniliprooli, deltametriini, flonikamiidi, fluasifop-P, isofetamiidi, metrafenooni, pendimetaliini ja teflubensurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - tähtaeg: 20. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloropürifossi, metüülkloropürifossi ja triklopüüri jääkide piirnormidega (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - tähtaeg: 20. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus avaliku halduse sektori parimaid keskkonnajuhtimistavasid, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldava võrdlusdokumendi kohta, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - tähtaeg: 20. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) nr 1321/2014 (õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta) poolakeelset versiooni (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - tähtaeg: 22. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määrust (EL) nr 546/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - tähtaeg: 17. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS)) IV lisa (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - tähtaeg: 25. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika