Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. vasario 7 d. - Strasbūras

21. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios s-metil-acibenzolaro, benzovindiflupiro, bifentrino, biksafeno, chlorantraniliprolo, deltametrino, flonikamido, p-fluazifopo, izofetamido, metrafenono, pendimetalino ir teflubenzurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorpirifoso, metilchlorpirifoso ir triklopiro liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl viešojo administravimo sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - Terminas: 2018 m. balandžio 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo redakcija lenkų kalba (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - Terminas: 2018 m. balandžio 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - Terminas: 2018 m. balandžio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo IV priedas (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - Terminas: 2018 m. balandžio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika