Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg

21. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, benzowyndiflupyru, bifentryny, biksafenu, chlorantraniliprolu, deltametryny, flonikamidu, fluazyfopu-P, izofetamidu, metrafenonu, pendimetaliny i teflubenzuronu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - termin: 20 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego i triklopyru w określonych produktach lub na ich powierzchni (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - termin: 20 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora administracji publicznej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - termin: 20 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - termin: 22 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - termin: 17 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - termin: 25 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności