Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg

21. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime ale reziduurilor de acibenzolar-S-metil, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, izofetamid, metrafenonă, pendimetalin și teflubenzuron din sau de pe anumite produse (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - termen: 20 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorpirifos, clorpirifos-metil și triclopir din sau de pe anumite produse (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - termen: 20 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei cu privire la documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul administrației publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - termen: 20 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - termen: 22 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulament al Comisiei de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - termen: 17 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI, IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a Anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - termen: 25 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate