Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

22. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-01/C/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-02/C/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου