Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

23. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig de artikelen 27 en 179 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 34/2017 - Afdeling III - Commissie

Overeenkomstig de artikelen 27 en 179 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 34/2017 van de Europese Commissie - Afdeling III - Commissie

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen V/AB-01/C/18 en V/AB-02/C/18 van de Europese Rekenkamer.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid