Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 4.Europa-Parlamentets sammensætning (forhandling)
 5.Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  
7.1.Afskedigelse af en næstformand i Europa-Parlamentet (Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  
7.2.Europa-Parlamentets sammensætning (afstemning)
  
7.3.Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (afstemning)
  
7.4.Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.5.Beskyttelse og ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande (afstemning)
  
7.7.Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Udvalgenes sammensætning
 13.Konsekvenserne af stigende socioøkonomisk ulighed for europæiske borgere (forhandling om et aktuelt spørgsmål)
 14.Reform af valgloven i Den Europæiske Union (forhandling)
 15.Trusler mod retsstaten gennem reformen af det rumænske retssystem (forhandling)
 16.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland ***I - EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I
 17.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (forhandling)
 18.Indskrænkning af civilsamfundets spillerum (forhandling)
 19.Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem (forhandling)
 20.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 21.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 22.Modtagne dokumenter
 23.Bevillingsoverførsler
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Afskedigelse af en næstformand i Europa-Parlamentet (Ryszard Czarnecki)
Protokol (178 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (77 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1331 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (82 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (30 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (105 kb)    
 
Protokol (302 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (496 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1354 kb)    
Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik