Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 4.Euroopa Parlamendi koosseis (arutelu)
 5.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine (hääletus)
  
7.2.Euroopa Parlamendi koosseis (hääletus)
  
7.3.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (hääletus)
  
7.4.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine Portugaliga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.Vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimine ELi liikmesriikides (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja (hääletus)
  
7.7.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendikomisjonide koosseis
 13.Suureneva sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse tagajärjed Euroopa kodanikele (temaatiline arutelu)
 14.Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (arutelu)
 15.Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele (arutelu)
 16.Välistegevuse tagatisfond ***I - ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I
 17.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)
 18.Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine (arutelu)
 19.Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (arutelu)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 22.Esitatud dokumendid
 23.Assigneeringute ümberpaigutamine
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine
Protokoll (177 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (77 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1331 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (40 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (106 kb)    
 
Protokoll (293 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (490 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1443 kb)    
Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika