Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 7. helmikuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Euroopan parlamentin kokoonpano (keskustelu)
 5.Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  
7.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen (Ryszard Czarnecki) toimikauden ennenaikainen päättäminen (äänestys)
  
7.2.Euroopan parlamentin kokoonpano (äänestys)
  
7.3.Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen (äänestys)
  
7.4.Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Portugalin kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.5.Vähemmistöjen suojelu ja syrjimättömyys EU:n jäsenvaltioissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.Delegoidun säädöksen vastustaminen: Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon (äänestys)
  
7.7.Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Valiokuntien kokoonpano
 13.Sosioekonomisen eriarvoisuuden lisääntymisen seuraukset unionin kansalaisille (ajankohtainen keskustelu)
 14.Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)
 15.Romanian oikeusjärjestelmän uudistuksen oikeusvaltiolle aiheuttamat uhat (keskustelu)
 16.Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto ***I - EU:n takuu Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ***I
 17.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (keskustelu)
 18.Kansalaisyhteiskunnan kapenevat toimintaedellytykset (keskustelu)
 19.Naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki (keskustelu)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 21.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 22.Vastaanotetut asiakirjat
 23.Määrärahojen siirrot
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen (Ryszard Czarnecki) toimikauden ennenaikainen päättäminen
Pöytäkirja (180 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (78 kb) Nimenhuutoäänestykset (1331 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (31 kb) Nimenhuutoäänestykset (116 kb)    
 
Pöytäkirja (300 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (489 kb) Nimenhuutoäänestykset (1442 kb)    
Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö