Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. február 7., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 4.Az Európai Parlament összetétele (vita)
 5.Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata (vita)
 6.Az ülés folytatása
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő előtti megvonása (szavazás)
  
7.2.Az Európai Parlament összetétele (szavazás)
  
7.3.Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata (szavazás)
  
7.4.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.5.A kisebbségek védelme és a megkülönböztetésükkel szembeni küzdelem az EU tagállamaiban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.6.Kifogás felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben: Srí Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia felvétele a nagy kockázatú harmadik országok listájára (szavazás)
  
7.7.A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A bizottságok tagjai
 13.Az egyre növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek következményei az európai polgárokra nézve (vita időszerű kérdésekről)
 14.Az európai uniós választójog reformja (vita)
 15.Az igazságszolgáltatási rendszer romániai reformja következtében a jogállamiságra leselkedő veszélyek (vita)
 16.A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap ***I - Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I
 17.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (vita)
 18.A civil társadalom csökkenő tere (vita)
 19.A női emberijog-védők helyzete és EU által nyújtott támogatás (vita)
 20.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 21.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 22.Dokumentumok benyújtása
 23.Előirányzatok átcsoportosítása
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő előtti megvonása
Jegyzőkönyv (184 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (78 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1331 kb) 1. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (83 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (31 kb) Név szerinti szavazás eredménye (112 kb)    
 
Jegyzőkönyv (308 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (506 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1442 kb)    
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat