Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava)
 5.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  
7.2.Zloženie Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
7.3.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (hlasovanie)
  
7.4.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (hlasovanie)
  
7.7.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie výborov
 13.Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov (tematická rozprava)
 14.Reforma volebného práva Európskej únie (rozprava)
 15.Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície (rozprava)
 16.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I - Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I
 17.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 18.Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť (rozprava)
 19.Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (rozprava)
 20.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 21.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 22.Predloženie dokumentov
 23.Presun rozpočtových prostriedkov
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki)
Zápisnica (178 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (78 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1331 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (30 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (102 kb)    
 
Zápisnica (304 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (503 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1445 kb)    
Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia