Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Europaparlamentets sammansättning (debatt)
 5.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  
7.1.Entledigande av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  
7.2.Europaparlamentets sammansättning (omröstning)
  
7.3.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (omröstning)
  
7.4.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Bekämpande av diskriminering av EU-medborgare som tillhör minoriteter i EU:s medlemsstater (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (omröstning)
  
7.7.Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens sammansättning
 13.Konsekvenserna av de ökande socioekonomiska ojämlikheterna för de europeiska medborgarna (debatt om en aktuell fråga)
 14.Reformen av EU:s vallag (debatt)
 15.Hoten mot rättsstaten genom reformen av det rumänska rättssystemet (debatt)
 16.Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I - EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen ***I
 17.Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
 18.Krympande utrymme för det civila samhället (debatt)
 19.Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (debatt)
 20.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 22.Inkomna dokument
 23.Anslagsöverföringar
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Entledigande av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki)
Protokoll (181 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (77 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1331 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (99 kb)    
 
Protokoll (302 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (498 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1443 kb)    
Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy