Index 
Proces-verbal
PDF 308kWORD 84k
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 4.Componența Parlamentului European (dezbatere)
 5.Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (dezbatere)
 6.Reluarea ședinței
 7.Votare
  
7.1.Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului European (Ryszard Czarnecki) (vot)
  
7.2.Componența Parlamentului European (vot)
  
7.3.Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (vot)
  
7.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Protecția și combaterea discriminării minorităților din statele membre UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Obiecție la un act delegat: Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc (vot)
  
7.7.Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Componența comisiilor
 13.Consecințele creșterii inegalităților socio-economice dintre cetățenii europeni (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (dezbatere)
 15.Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)
 16.Fondul de garantare pentru acțiuni externe ***I - Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii ***I
 17.Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 18.Restrângerea spațiului societății civile (dezbatere)
 19.Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (dezbatere)
 20.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 21.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 22.Depunere de documente
 23.Transferuri de credite
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului European (Ryszard Czarnecki)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (2018/2560(RSP))

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (B8-0096/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, cu privire la Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (B8-0098/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, cu privire la Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (B8-0099/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, cu privire la Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (B8-0102/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, cu privire la Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (B8-0105/2018);

—   Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (B8-0106/2018).

II.   Execuțiile din Egipt (2018/2561(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Željana Zovko și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la execuțiile din Egipt (B8-0109/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, cu privire la execuțiile din Egipt (B8-0111/2018);

—   Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Klaus Buchner, Bodil Valero și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la execuțiile din Egipt (B8-0112/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, cu privire la execuțiile din Egipt (B8-0113/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, cu privire la execuțiile din Egipt (B8-0114/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri și Isabella De Monte, în numele Grupului S&D, cu privire la execuțiile din Egipt (B8-0115/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la execuțiile din Egipt (B8-0116/2018).

III.   Sclavia copiilor în Haiti (2018/2562(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, cu privire la sclavia copiilor în Haiti (B8-0100/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, și Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, cu privire la sclavia copiilor în Haiti (B8-0101/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, cu privire la sclavia copiilor în Haiti (B8-0104/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, cu privire la sclavia copiilor în Haiti (B8-0107/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, cu privire la sclavia copiilor în Haiti (B8-0108/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, João Ferreira, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la sclavia copiilor în Haiti (B8-0110/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a primit o solicitare din partea Grupului PPE privind decizia Comisiei ENVI de a iniția negocieri interinstituționale pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Raportor: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), anunțată în procesul-verbal de luni, 5 februarie 2018 (punctul 10 al PV din 5.2.2018).

Președintele a primit o solicitare din partea grupurilor ENF și EFDD cu privire la decizia Comisiei LIBE de a iniția negocieri interinstituționale pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018), anunțată în procesul-verbal de luni, 5 februarie 2018 (punctul 10 al PV din 5.2.2018).

Votul va avea loc mâine.

Președintele a anunțat că nu a primit solicitări din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind deciziile de a iniția negocierile interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni, 5 februarie 2018 (punctul 10 al PV din 5.2.2018).

Prin urmare, comisiile ECON și JURI au putut să înceapă negocierile, după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


4. Componența Parlamentului European (dezbatere)

Raport privind componența Parlamentului European [2017/2054(INL)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira și-au prezentat raportul.

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant și Michaela Šojdrová.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Hilde Vautmans, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Michaela Šojdrová, care a răspuns, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nuno Melo, și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios și Anneli Jäätteenmäki.

Au intervenit: Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 7.2.2018.


5. Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (dezbatere)

Raport privind revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons și-a prezentat raportul.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Pedro Silva Pereira, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel și Nuno Melo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Frans Timmermans și Esteban González Pons.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 7.2.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11 h 47.)

[Parlamentul s-a reunit cu ocazia discursului unui reprezentant al Campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare (ICAN), laureată a Premiului Nobel pentru pace în 2017]

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.18.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului European (Ryszard Czarnecki) (vot)

Propunere de decizie a Conferinței președinților în temeiul articolului 21 din Regulamentul de procedură: Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului European (Ryszard Czarnecki) (punctul 5 al PV din 5.2.2018)

(Majoritatea membrilor Parlamentului și 2/3 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
Vot prin scrutin secret [articolul 180a alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 7.2.2018)

Președintele a semnalat că, în temeiul articolului 178 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, pentru a obține majoritatea de 2/3, sunt luate în calcul ca voturi exprimate doar voturile „pentru” și „împotrivă”.

Au intervenit: Ryszard Antoni Legutko, care a contestat aplicarea metodei de calcul în cauză pentru acest vot, întrucât votul s-a desfășurat pe baza articolului 21 din Regulamentul de procedură (Președintele a confirmat aplicabilitatea articolului 178 în cazul votului de față), și Richard Corbett, membru al Comisiei AFCO, care a susținut interpretarea articolului 178 prezentată de Președinte.

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat


7.2. Componența Parlamentului European (vot)

Raport privind componența Parlamentului European [2017/2054(INL)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0029)

Intervenții

—   Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri, și Julia Reid pentru a solicita, ca urmare a unei probleme de afișaj, supunerea din nou la vot a articolului 5 (textul original) (Președintele a dat curs solicitării).


7.3. Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (vot)

Raport privind revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)0030)

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă


7.4. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia [13308/2017 - C8-0419/2017- 2017/0821(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0031)


7.5. Protecția și combaterea discriminării minorităților din statele membre UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Propunere de rezoluție, depusă, în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la protecție și nediscriminare în ceea ce privește minoritățile în statele membre ale UE (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0032)


7.6. Obiecție la un act delegat: Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc (vot)

Propunere de rezoluție, depusă, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, de Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Intervenții

—   Věra Jourová (membră a Comisiei) și Marie-Christine Vergiat (raportoare) înaintea votării.


7.7. Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (vot)

Propunere de rezoluție B8-0068/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0033)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke și Daniel Hannan

Raport Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák și Jasenko Selimovic

Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Jonathan Arnott.

°
° ° °

Au intervenit: Danuta Jazłowiecka, privind desfășurarea explicațiilor voturilor (Președinta a oferit clarificări), și Jonathan Arnott privind Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului European (Ryszard Czarnecki) (Președinta a întrerupt vorbitorul, explicațiile voturilor pe această temă nefiind admisibile).


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.27.)


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Componența comisiilor

Președintele a primit de la Grupul ENF următoarea cerere de numire:

Comisia specială pentru combaterea terorismului: Dominique Martin în locul lui André Elissen

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


13. Consecințele creșterii inegalităților socio-economice dintre cetățenii europeni (dezbatere pe o temă de actualitate)

Consecințele creșterii inegalităților socio-economice dintre cetățenii europeni (2018/2558(RSP))

A intervenit Udo Bullmann pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez și Michaela Šojdrová.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000099/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Consiliului: Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Jo Leinen a dezvoltat întrebarea.

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elmar Brok, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić și Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Max Andersson, Notis Marias și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (2018/2512(RSP))

Au intervenit: Dan Nica și Sophia in 't Veld privind desfășurarea dezbaterii (Președintele a constatat că Consiliul este reprezentat și că dezbaterea poate avea loc).

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Traian Ungureanu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Claudia Țapardel, și Ioan Mircea Paşcu.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés și Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel și Andi Cristea.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Fondul de garantare pentru acțiuni externe ***I - Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii ***I

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial prezintă rapoartele.

A intervenit Nirj Deva (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE).

Au intervenit: Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții).

Au intervenit: Eduard Kukan (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, Isabelle Thomas, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos și Paul Rübig.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Cécile Kashetu Kyenge.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

Au intervenit: Werner Hoyer, Jyrki Katainen și Eider Gardiazabal Rubial.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 și punctul 12.8 al PV din 8.2.2018.


17. Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)

Raport privind raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2017/2071(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial și-a prezentat raportul.

A intervenit Luděk Niedermayer (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON).

Au intervenit: Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Ivana Maletić (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, José Manuel Fernandes, John Howarth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato și Diane James.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit: Jyrki Katainen, Werner Hoyer și Eider Gardiazabal Rubial.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.9 al PV din 8.2.2018.


18. Restrângerea spațiului societății civile (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Restrângerea spațiului societății civile (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward și Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000102/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez și Soraya Post, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke și Ernest Urtasun Domènech, în numele Grupului Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000101/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez și Soraya Post, în numele Grupului S&D, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Terry Reintke și Ernest Urtasun Domènech, în numele Grupului Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun și Izaskun Bilbao Barandica au dezvoltat întrebările.

Věra Jourová (membră a Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și în numele Comisiei, a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Pina Picierno, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey și Julie Ward.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Caterina Chinnici.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba greacă a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește evoluția masei autoturismelor noi înmatriculate în 2014, 2015 și 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile de excludere a tranzacțiilor cu contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță de la cerința de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 24 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Decizia delegată a Comisiei privind sistemul aplicabil la evaluarea și verificarea constanței performanței dispozitivelor de ancorare utilizate în lucrările de construcții pentru a împiedica căderea persoanelor de la înălțime sau pentru a opri căderea de la înălțime în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 25 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 al Comisiei în ceea ce privește cerințele referitoare la proteine pentru formulele de continuare (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

Decizie a Comisiei de retragere a următorului act delegat:

- Retragerea Regulamentului delegat (C(2017)06261) al Comisiei din 25 septembrie 2017 de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (C(2018)00234 - C(2017)06261 – 2017/2862(DEA))

Data primirii: 18 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: ITRE


21. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime ale reziduurilor de acibenzolar-S-metil, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, izofetamid, metrafenonă, pendimetalin și teflubenzuron din sau de pe anumite produse (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - termen: 20 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorpirifos, clorpirifos-metil și triclopir din sau de pe anumite produse (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - termen: 20 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei cu privire la documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul administrației publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - termen: 20 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - termen: 22 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulament al Comisiei de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - termen: 17 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI, IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a Anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - termen: 25 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI


22. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite V/AB-01/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-02/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


23. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 și articolul 179 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 34/2017 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 27 și articolul 179 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 34/2017 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni privind transferurile de credite ale Curții de Conturi Europene V/AB-01/C/18 și V/AB-02/C/18.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 617.443/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.16.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Anexa 1 - Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului European (Ryszard Czarnecki)

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, Kappel, Lebreton, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Pretzell, Rebega, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NA:
Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate