Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg

Anexa 1 - Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor

Comisia specială pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor

(30 de membri)

Membri titulari

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Ultima actualizare: 24 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate