Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. vasario 8 d. - Strasbūras

2. Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (2017/2527(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky ir Matteo Salvini ENF frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa ir Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.10 punktas

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika