Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 8. februar 2018 - Strasbourg

2. Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (2017/2527(RSP))

Razprava je potekala 6. februarja 2018 (točka 15 zapisnika z dne 6.2.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky in Matteo Salvini v imenu skupine ENF o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE o najnovejšem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa in Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika z dne 8.2.2018.

Zadnja posodobitev: 24. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov