Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk

5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectví (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, EMPL, BUDG

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o vytvoření společných obchodních komor ve třetích zemích, které uzavřely obchodní dohody s EU (B8-0042/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně italských a evropských zemědělsko-potravinářských produktů vynikající kvality (B8-0061/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o udržitelné mobilitě a cyklistice (B8-0703/2017)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nutnosti bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky (B8-0704/2017)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o relokaci migrantů (B8-0705/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o boji proti znečišťování Středozemního moře (B8-0706/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o opatřeních, která by zabránila další ztrátě pracovních míst v důsledku akvizic Číny v Evropě (B8-0707/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o osvětě v boji proti plýtvání potravinami (B8-0708/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí