Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg

5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, EMPL, BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Salvatore Domenico Pogliese. Forslag til beslutning om oprettelse af fælles handelskamre i tredjelande, der har undertegnet aftaler med EU (B8-0042/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af italienske og europæiske landbrugsfødevarer af særligt høj kvalitet (B8-0061/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bæredygtig mobilitet og cykling (B8-0703/2017)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om behovet for at bekæmpe skolefrafald (B8-0704/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om omfordeling af migranter (B8-0705/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om bekæmpelsen af forurening i Middelhavet (B8-0706/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om foranstaltninger til forebyggelse af yderligere tab af arbejdspladser som følge af de opkøb, som Kina foretager i Europa (B8-0707/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bevidstgørelse om fødevarespild (B8-0708/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

Seneste opdatering: 24. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik