Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 8. veljače 2018. - Strasbourg

5. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, TRAN

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, EMPL, BUDG

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, IMCO

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Salvatore Domenico Pogliese. Prijedlog rezolucije o osnivanju zajedničkih gospodarskih komora u trećim zemljama potpisnicama trgovinskih sporazuma s EU-om (B8-0042/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti prvoklasnih talijanskih i europskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (B8-0061/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o održivoj mobilnosti i korištenju bicikla kao prijevoznog sredstva (B8-0703/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potrebi sprečavanja ranog napuštanja školovanja (B8-0704/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o premještanju migranata (B8-0705/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o borbi protiv onečišćenja u Sredozemlju (B8-0706/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o mjerama za sprečavanje daljnjih gubitaka radnih mjesta nakon kineskih akvizicija u Europi (B8-0707/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o senzibilizaciji u vezi s rasipanjem hrane (B8-0708/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

Posljednje ažuriranje: 24. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti