Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

6. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1240/2017)· (*) (αριθ. 1241/2017)· (*) (αριθ. 1242/2017)· (*) (αριθ. 1243/2017)· (*) (αριθ. 1244/2017)· Ion Georgescu (αριθ. 1245/2017)· Coralba Florinda Bonazza (αριθ. 1246/2017)· Fernando Duran Roca (αριθ. 1247/2017)· Vincas Jokimas (αριθ. 1248/2017)· (*) (αριθ. 1249/2017)· (*) (αριθ. 1250/2017)· (*) (αριθ. 1251/2017)· (*) (αριθ. 1252/2017)· (*) (αριθ. 1253/2017)· (*) (αριθ. 1254/2017)· (*) (αριθ. 1255/2017)· Ramon Marcos Fernandez (αριθ. 1256/2017)· Michele Chimienti (αριθ. 1257/2017)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 1258/2017)· (*) (αριθ. 1259/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1260/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1261/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1262/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1263/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1264/2017)· (*) (αριθ. 0013/2018)· (*) (αριθ. 0014/2018)· (*) (αριθ. 0015/2018)· Alexandre Safdari Sakyani (αριθ. 0016/2018)· (*) (αριθ. 0017/2018)· (*) (αριθ. 0018/2018)· Ioannis Ζaimakis (αριθ. 0019/2018)· (*) (αριθ. 0020/2018)· Iben Røstbjærg Kullberg (αριθ. 0021/2018)· (*) (αριθ. 0022/2018)· Xavier Gavilan (αριθ. 0023/2018)· (*) (αριθ. 0024/2018)· (*) (αριθ. 0025/2018)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0026/2018)· (*) (αριθ. 0027/2018)· Georgios Papadopoulos (αριθ. 0028/2018)· (*) (αριθ. 0029/2018)· Jean-pierre Sammut (αριθ. 0030/2018)· Domenico Lauriola (αριθ. 0031/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0032/2018)· Katya Ivanovska Beer (αριθ. 0033/2018)· (*) (αριθ. 0034/2018)· (*) (αριθ. 0035/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0036/2018)· Núria Esteban (αριθ. 0037/2018)· Susanne Winsauer-schrader (αριθ. 0038/2018)· Norbert Hinsenhofen (αριθ. 0039/2018)· Alberto Malagoli (αριθ. 0040/2018)· Alberto De La Peña Guillen (αριθ. 0041/2018)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0042/2018)· (*) (αριθ. 0043/2018)· (*) (αριθ. 0044/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0045/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0046/2018)· (*) (αριθ. 0047/2018)· (*) (αριθ. 0048/2018)· (*) (αριθ. 0049/2018)· Heiko Fritschen (αριθ. 0050/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0051/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0052/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0053/2018)· Josef Maruschke (αριθ. 0054/2018)· Peter-ulrich Paulsen (αριθ. 0055/2018)· Tuuli Stewart (αριθ. 0056/2018)· (*) (αριθ. 0057/2018)· Maria Antónia Pereira Vitorino (αριθ. 0058/2018)· (*) (αριθ. 0059/2018)· Konstantinos Kostopoulos (αριθ. 0060/2018)· Constance Mbassi Manga (αριθ. 0061/2018)· (*) (αριθ. 0062/2018)· Aylin Zeybek (αριθ. 0063/2018)· (*) (αριθ. 0064/2018)· (*) (αριθ. 0065/2018)· (*) (αριθ. 0066/2018)· Francisco Almodóvar Navalón (αριθ. 0067/2018)· (*) (αριθ. 0068/2018)· (*) (αριθ. 0069/2018)· (*) (αριθ. 0070/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου