Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk

7. Úprava letního času (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Úprava letního času (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Angelo Ciocca za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Heidi Hautala, a Werner Langen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman a Andrzej Grzyb.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Karima Delli za výbor TRAN o úpravě letního času (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki o úpravě letního času (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.13 zápisu ze dne 8.2.2018.

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí