Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0096/2018

Συζήτηση :

PV 08/02/2018 - 8.1
CRE 08/02/2018 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0034

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

8.1. Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial»
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 και B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Οι Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post και Helmut Scholz παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου