Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2561(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0109/2018

Разисквания :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0035

Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург

8.2. Екзекуции в Египет
CRE

Предложения за резолюция B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 и B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Seán Kelly, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Isabella De Monte и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 8.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност