Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk

8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 7.2.2018.)


8.1. Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál

Návrhy usnesení B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post a Helmut Scholz uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jiří Pospíšil.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 8.2.2018.


8.2. Popravy v Egyptě

Návrhy usnesení B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Seán Kelly za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Isabella De Monte a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 8.2.2018.


8.3. Dětské otroctví na Haiti

Návrhy usnesení B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano a Maria Lidia Senra Rodríguez uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Urmas Paet za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 8.2.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:28 před hlasováním.)

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí