Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - Strasbourg

8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 7.2.2018 protokollipunkt 2.)


8.1. Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ja B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post ja Helmut Scholz tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.1.


8.2. Hukkamised Egiptuses

Resolutsiooni ettepanekud B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ja B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Isabella De Monte ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.2.


8.3. Laste orjus Haitis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ja B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano ja Maria Lidia Senra Rodríguez tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.3.

(Istung katkestati kell 11.28 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika