Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 8. veljače 2018. - Strasbourg

8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 7.2.2018..)


8.1. Rusija, slučaj Ojuba Titieva i Centra za ljudska prava Memorial

Prijedlozi rezolucije B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post i Helmut Scholz predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jiří Pospíšil.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika od 8.2.2018..


8.2. Smaknuća u Egiptu

Prijedlozi rezolucije B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorio je Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Isabella De Monte i Stanislav Polčák.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika od 8.2.2018..


8.3. Ropstvo djece na Haitiju

Prijedlozi rezolucije B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano i Maria Lidia Senra Rodríguez predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák i Seán Kelly.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika od 8.2.2018..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:28 u očekivanju glasovanja)

Posljednje ažuriranje: 24. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti