Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. február 8., Csütörtök - Strasbourg

8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.2.7-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


8.1. Oroszország, Ojub Titijev ügye és a Memorial Emberi Jogi Központ

Állásfoglalási indítványok B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 és B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post és Helmut Scholz előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda és Csaba Sógor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.1. pont .


8.2. Kivégzések Egyiptomban

Állásfoglalási indítványok B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 és B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal: Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Isabella De Monte és Stanislav Polčák.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.2. pont .


8.3. Gyermekrabszolgaság Haitin

Állásfoglalási indítványok B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 és B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano és Maria Lidia Senra Rodríguez előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák és Seán Kelly.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.3. pont .

(Az ülést 11.28-kor a szavazások órájának kezdetéig felfüggesztik)

Utolsó frissítés: 2018. június 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat