Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 8 februari 2018 - Straatsburg

8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 7.2.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial

Ontwerpresoluties B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 en B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post en Helmut Scholz lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 8.2.2018.


8.2. Executies in Egypte

Ontwerpresoluties B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 en B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Isabella De Monte en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 8.2.2018.


8.3. Kinderslavernij in Haïti

Ontwerpresoluties B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 en B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano en Maria Lidia Senra Rodríguez lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 8.2.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.28 uur onderbroken)

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid