Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 7.2.2018)


8.1. Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”

Projekty rezolucji B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post i Helmut Scholz przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 8.2.2018.


8.2. Egzekucje w Egipcie

Projekty rezolucji B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Seán Kelly w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Isabella De Monte i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 8.2.2018.


8.3. Niewolnictwo dzieci na Haiti

Projekty rezolucji B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano i Maria Lidia Senra Rodríguez przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák i Seán Kelly.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 8.2.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.28 w oczekiwaniu na głosowanie)

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności