Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg

8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 7.2.2018.)


8.1. Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial

Propuneri de rezoluție B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 și B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post și Helmut Scholz au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda și Csaba Sógor.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Jiří Pospíšil.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 8.2.2018.


8.2. Execuțiile din Egipt

Propuneri de rezoluție B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 și B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Isabella De Monte și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 8.2.2018.


8.3. Sclavia copiilor în Haiti

Propuneri de rezoluție B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 și B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano și Maria Lidia Senra Rodríguez au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák și Seán Kelly.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 8.2.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.28 în așteptarea votării)

Ultima actualizare: 24 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate