Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg

8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 7.2.2018 .)


8.1. Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial

Návrhy uznesenia B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post a Helmut Scholz uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


8.2. Popravy v Egypte

Návrhy uznesenia B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Seán Kelly v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Isabella De Monte a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


8.3. Detské otroctvo na Haiti

Návrhy uznesenia B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano a Maria Lidia Senra Rodríguez uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 8.2.2018.

(Rokovanie bolo o 11.28 h prerušené až do začiatku hlasovania.)

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia