Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2560(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0096/2018

Rozpravy :

PV 08/02/2018 - 8.1
CRE 08/02/2018 - 8.1

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0034

Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg

12.1. Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0096/2018

(nahrádzajúci B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0034)

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia