Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург

12.9. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2017/2071(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0039)

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност