Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 8 februari 2018 - Straatsburg

12.9. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank [2017/2071(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0039)

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid