Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

12.9. Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2017/2071(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0039)

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy