Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0082/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0040

Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk

12.10. Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (hlasování)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 15 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. února 2018 (bod 2 zápisu ze dne 8.2.2018).

Návrhy usnesení B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0082/2018

(nahrazující B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein za skupinu S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0040)

(Návrh usnesení B8-0079/2018 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Miapetra Kumpula-Natri předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 8 společného návrhu usnesení RC-B8-0082/2018. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí