Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2527(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0082/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0040

Protokoll
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - Strasbourg

12.10. Inimõiguste hetkeolukord Türgis (hääletus)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste hetkeolukord Türgis (2018/2527(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokollipunkt 15).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0082/2018

(asendades B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0040)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0079/2018 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Miapetra Kumpula-Natri esitas resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0082/2018 punkti 8 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika