Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0082/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0040

Pöytäkirja
Torstai 8. helmikuuta 2018 - Strasbourg

12.10. Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (äänestys)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (2018/2527(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0082/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0040)

(Päätöslauselmaesitys B8-0079/2018 raukesi.)

Puheenvuorot:

Miapetra Kumpula-Natri esitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0082/2018 8 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö