Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2527(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0082/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0040

Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

12.10. Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 8.2.2018).

Projekty rezolucji B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 i B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0082/2018

(zastępujący B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 i B8-0103/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0040)

(Projekt rezolucji B8-0079/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Miapetra Kumpula-Natri przedstawiła poprawkę ustną do ust. 8 wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0082/2018. Poprawka została przyjęta.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności