Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2527(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0082/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0040

Proces-verbal
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg

12.10. Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (vot)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 15 al PV din 6.2.2018).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 8 februarie 2018 (punctul 2 al PV din 8.2.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 și B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0082/2018

(care înlocuiește B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 și B8-0103/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0040)

(Propunerea de rezoluție B8-0079/2018 a devenit caducă.)

Intervenții

Miapetra Kumpula-Natri a propus un amendament oral la punctul 8 din propunerea comună de rezoluție RC-B8-0082/2018. Amendament oral a fost reținut.

Ultima actualizare: 24 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate