Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2527(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0082/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0040

Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg

12.10. Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (hlasovanie)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 6. februára 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. februára 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

Návrhy uznesenia B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0082/2018

(nahrádzajúci B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny LDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0040)

(Návrh uznesenia B8-0079/2018 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Miapetra Kumpula-Natri predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 8 návrhu spoločného uznesenia RC-B8-0082/2018. Pozmeňujúci návrh bol uznaný za prípustný.

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia